Zuidkade 6
5462 CD Veghel
Nederland
Tel: +31 (0)413 38 09 80
Fax: +31 (0)413 35 13 65
E-Mail: international@bierensgroup.com
Web: www.bierensgroup.com
Meer informatie over incasso in andere landen:

Bierens Incasso in Nederland

Het is gebleken dat een derde van alle facturen in Nederland te laat wordt betaald. Heeft u ook last van niet of te laat betalende debiteuren? Bierens Incasso Advocaten kan in dat geval veel voor u betekenen.

Als u last heeft van wanbetaling kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Aanmaning versturen: Op het moment dat een klant in Nederland niet betaalt, is het aan te raden ten minste een aanmaning of ingebrekestelling te sturen. Deze stuurt u bij voorkeur aangetekend zowel per post als e-mail als fax. In de ingebrekestelling vermeldt u:
  • een duidelijke datum;
  • het tijdstip waarop de betaling door u zou moeten zijn ontvangen;
  • welke kopieën van de facturen u meestuurt. (Vergeet deze niet toe te voegen aan de brief); de volgende tekst: “Indien de betaling niet ontvangen is op .. (vul datum in: dd-mm-jjjj) zal de vordering uit handen gegeven worden aan … (naam 3e partij). Alle bijkomende kosten komen voor uw rekening.”
  • Eventuele (telefonische) aanmaningen die eerder hebben plaatsgevonden.
 • Vordering overdragen: Reageert uw klant niet, dan kunt u uw openstaande vordering overdragen aan Bierens Incasso Advocaten. Bierens zal dan dezelfde dag nog overgaan tot het sommeren van de tegenpartij.
 • Buitengerechtelijke incasso: In Nederland is het gebruikelijk om een achterstallige vordering buitengerechtelijk te incasseren. De incassozaken worden in Nederland gedaan door incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incasso advocaten. Alleen incasso advocaten mogen procederen boven de € 25.000,- en mogen het faillissement van een debiteur aanvragen. Dit pressiemiddel werkt beter waardoor veel incasso’s al in de buitengerechtelijke fase betaald worden. Dit maakt een incasso advocaat de meest voor de hand liggende incassopartner voor business-to-business vorderingen.
 • Gerechtelijke maatregelen: Indien een debiteur in de buitengerechtelijke fase niet tot betaling overgaat, kan Bierens Incasso Advocaten op diverse manieren gerechtelijke stappen ondernemen. In Nederland kan dit via:
  • faillissementsaanvrage (meest succesvolle incasso-instrument);
  • bodemprocedure (ook wel dagvaarding genoemd; vaak bij betwiste vorderingen);
  • beslaglegging (kan vaak snel, daarna volgt een bodemprocedure);
  • kort geding procedure (in spoedeisende gevallen).

Doordat Bierens zowel het minnelijke traject als het gerechtelijke traject verzorgt, kan de overgang snel en foutloos verlopen.

Incassokosten
In Nederland is een debiteur de contractuele rente verschuldigd die partijen zijn overeengekomen in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Het is wel van belang dat de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, anders kan worden teruggegrepen naar de wettelijke handelsrente in Nederland welke aansluit op de Europese basisrente welke 8% bedraagt. In Nederland is een debiteur ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Slechts enkele incasso-intermediairs, waaronder Bierens Incasso Advocaten, zijn bereid om deze kosten voor eigen rekening en risico op een debiteur te verhalen. In Nederland werkt Bierens dan ook op basis van No Win, No Fee. Bij verweerzaken in de gerechtelijke fase is een advocaat het vanuit de beroepsregel verplicht een uurtarief in rekening te brengen. Het uurtarief wordt voorafgaand aan de procedure met de klant overeengekomen.

Advies over incasso’s in Nederland
Wilt u meer informatie over incasso’s in Nederland danwel het procederen in Nederland? Lees dan verder op onze incasso Nederland pagina. Ook kunt u uw vraag sturen naar info@bierensgroup.com of telefonisch contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer +31 (0)413 31 17 77.

Op ons kantoor zijn advocaten en incassomedewerkers werkzaam uit verschillende Europese landen en kunnen u in diverse talen te woord staan. Voor een telefonisch advies brengt Bierens Incasso Advocaten geen kosten in rekening.

Meer over incasso Nederland >>